สงครามการต่อสู้

สงครามการต่อสู้
มักมีอยู่คู่สังคม
ชนะเกิดสุขสม
แพ้ระทมตรมตรอมใจ
ชนะด้วยเจรจา
ไม่เข่นฆ่าปราชญ์ว่าไว้
นี้คือผู้มีชัย
ที่ยิ่งใหญ่น่าชื่นชม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕