ปัญญา

คนมากสักเพียงไหน
แต่ว่าไร้ซึ่งปัญญา
ไม่อาจแก้ปัญหา
ชาวประชาให้หมดได้
คนเดียวมีปัญญา
ช่วยประชาให้พ้นภัย
เขาคือผู้ยิ่งใหญ่
สมควรได้เป็นผู้นำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕