ธรรมดาดิรัจฉาน

ธรรมดาดิรัจฉาน
คนโบราณท่านสอนว่า
เป็นผู้ไร้มายา
ทำอะไรตามใจคิด
ภายนอกทำอย่างไร
ย่อมเชื่อได้อย่างสนิท
ว่าใจเขานั้นคิด
ไม่ได้ผิดจากการทำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕