มนุษย์ในโลกนี้

มนุษย์ในโลกนี้
มีหน้าที่กันทุกคน
เพียรทำเพียรฝึกฝน
ย่อมเกิดผลพัฒนา
ผู้ทำตามหน้าที่
ชาวเมธีท่านสอนว่า
ศักดิ์ศรีจักเกิดมา
และสังคมก็ร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๕