บัณฑิตและทรชน

การทำเพียงหวังผล
เพื่อให้ตนเป็นผู้ได้
ผิด ชอบไม่สนใจ
นี้นิสัยทรชน
ส่วนเหล่าชาวบัณฑิต
ล้วนมีจิตเป็นกุศล
สละประโยชน์ตน
ทำทุกอย่างเพื่อสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๕