ความจริงกับอุบาย

ความจริงกับอุบาย
ปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนไว้
ว่าท่านผู้เป็นใหญ่
มักจะใช้คู่กันมา
อุบายใช้มากไป
อาจทำให้หมดราคา
ทำลายความศรัทธา
ให้หมดไปจากใจคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕