พระว่าความวิบัติ

พระว่าความวิบัติ
สรรพสัตว์ในโลกหล้า
ล้วนพบกันทั่วหน้า
ไม่เลือกว่าจะเป็นใคร
บางอย่างเกิดจากกรรม
ที่ตนทำสั่งสมไว้
บางอย่างเพียงเป็นไป
เพราะปัจจัยมาขาดตอน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕