พระว่าความเกียจคร้าน

พระว่าความเกียจคร้าน
ตัวล้างผลาญปวงปัญญา
ความขยันท่านสอนว่า
สร้างปัญญาให้เกิดมี
ดังนั้น ชาววิญญู
รู้ความจริงดังกล่าวนี้
จึงเลือกใช้วิธี
เพียรพยายามทำการงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕