เมื่อทุกข์เข้ามาหา

เมื่อทุกข์เข้ามาหา
อย่าใช้ใจไปต้อนรับ
เพราะทุกข์ยิ่งซึมซับ
ในความคิดและจิตใจ
ท่านให้ใช้ปัญญา
เข้ารับหน้าทุกข์นั้นไว้
ให้รู้สมุทัย
แล้วแก้ไขให้ถูกทาง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕