สมบัติที่จะได้

สมบัติที่จะได้
เริ่มจากใจปรารถนา
และที่ต้องตามมา
คืออุตส่าห์พยายาม
อีกหนึ่งพระสอนไว้
โปรดใส่ใจอย่ามองข้าม
สมบัติย่อมงอกงาม
บนพื้นฐานแห่งลานบุญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๕