มนุษย์ในโลกนี้

มนุษย์ในโลกนี้
มีหน้าที่กันทั้งนั้น
พากเพียรและมุ่งมั่น
พัฒนาปัญญาญาณ
ไม่ทำเกินหน้าที่
ไม่หลบหนีไม่ทิ้งงาน
ไม่ใช้นิสัยพาล
ท่านเรียกว่า สาธุชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๕