ปัญญา ความรอบรู้

ปัญญา ความรอบรู้
ปราชญ์เชิดชูว่ายิ่งใหญ่
สูงกว่าทรัพย์อื่นใด
ในโลกาบรรดามี
แต่ทางพุทธศาสน์
พระจอมปราชญ์ทรงตรัสชี้
ปัญญายอดความดี
นั้นอยู่ที่รู้ปล่อยวาง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕