สุขทุกข์พระจัดไว้

สุขทุกข์พระจัดไว้
ว่าอยู่ในโลกธรรม
มีอยู่เป็นประจำ
ในทุกยุคและทุกคน
เกิดขึ้นแล้วปรวนแปร
ไม่เที่ยงแท้ไม่คงทน
ทั้งสองต่างเวียนวน
เกิดและดับสลับกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕