ความซื่อกินไม่หมด

ความซื่อกินไม่หมด
ส่วนความคดกินไม่พอ
คำพูดเชิงคำขอ
ของโบราณเนิ่นนานมา
ทำ พูดด้วยความซื่อ
คนเชื่อถือและสัทธา
เล่ห์เหลี่ยมมากมายา
มักเลวร้ายเมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕