หน้ากาก

อาการในภายนอก
สร้างขึ้นหลอกลวงตาคน
ให้เขามาหลงกล
นี้เรียกว่าหน้ากาก
เหมือนกับยักษ์และภูตผี
ที่ชอบใช้วิธี
แปลงโฉมหน้าลวงตาคน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ม.ค. ๒๕๖๖