ผู้นำ

อุ้มชูผู้ต้อยต่ำ
เข้าปราบปรามเหล่าคนพาล
คนดีอภิบาล
นี้คืองานของผู้นำ
อุ้มชูคนมั่งมี
ชอบกดขี่คนต้อยต่ำ
คุ้มครองเหล่าอธรรม
นี้ผู้นำหัวใจมาร

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ม.ค. ๒๕๖๖