บัณฑิตชน – คนใจพาล

เมื่อภัยอยู่ไกลตัว
มีความกลัวรีบป้องกัน
ท่านว่าบุคลนั้น
มีความบัณฑิตชน
ส่วนผู้ระแวงภัย
จนจิตใจเกิดมืดมน
ทำร้ายสาธุชน
นี้คือคนใจพาล

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ม.ค. ๒๕๖๖