ความโลภคิดอยากได้

ความโลภคิดอยากได้
โดยที่ไม่คิดถึงธรรม
ไม่คิดกลัวบาปกรรม
พระเรียกว่า อภิชฌา
บาปนี้เกิดกับใคร
ย่อมทำให้เกิดตัณหา
ทำลสยปวงปัญญา
และนำพาลงอบาย

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ม.ค. ๒๕๖๖