ผู้คิดทำสงคราม

ผู้คิดทำสงคราม
โดยนิยามนักปราชญ์ว่า
อาณาจักร ทหารกล้า
และเงินตราต้องหาไว้
ใจคนในโลกนี้
ไม่ยินดีเป็นข้าใคร
แต่ที่ยอมรับใช้
เพราะอยากได้ยศและทรัพย์

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖