ส่วนรวมกับบุคคล

ส่วนรวมกับบุคคล
ชั่วใจตนให้จงหนัก
ความชังและความรัก
อย่ายึดติดในจิตใจ
ประโยชน์ของส่วนรวม
ท่านให้ร่วมกันสร้างไว้
ส่วนรวมนั้นอยู่ได้
ก็มีสุขกันทุกคน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖