คนโลภ คนหยิ่ง คนโง่ บัณฑิต

คนโลภ ชนะใจด้วยใช้ทรัพย์
คนหยิ่ง ด้วยคำนับและยกย่อง
คนโง่ ด้วยให้ทำตามใจปอง
บัณฑิต ต้องชนะใจด้วยใช้ธรรม

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖