กิน กาม นอนหลับ กับกลัวภัย

กิน กาม นอนหลับ กับกลัวภัย
เป็นวิสัยสรรพสัตว์ปราชญ์จัดไว้
ฝ่ายมนุษย์มีค่ากว่าสัตว์ใด
เพราะมีธรรมมั่นไว้ในดวงมาน
หากมนุษย์ไร้ธรรมประจำจิต
ไหนจะผิดจากสัตว์ดิรัจฉาน
สังคมจะแตกถึงแหลกลาญ
เพราะขาดการคำนึงถึงชั่วดี

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖