อุดมการณ์

แน่วแน่และเด็ดเดี่ยว
ถือหนึ่งเดียวคือความดี
ชีวิตก็ยอมพลี
เรียกว่ามีอุดมการณ์
ใจใครได้อย่างนี้
ชื่อว่ามีมาตรฐาน
ศัตรูและหมู่มาร
ล้วนปราชัยใจดวงนี้

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๑ ม.ค. ๒๕๖๖