กิเลสมาร

เงื่อนไขที่เกิดมา
ในเวลาคิดทำดี
เหตุผลโน่นและนี่
จนทำดีนั้นไม่ได้
พระเรียกกิเลสมาร
เป็นตัวการอันยิ่งใหญ่
ล้างผลาญความดีให้
ล้มตายไปจากใจคน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๒ ม.ค. ๒๕๖๖