อดีตที่ผ่านมา

อดีตที่ผ่านมา
อันมีค่าอย่างมากมาย
และสุดจะเลวร้าย
อาจมีได้กันทุกคน
การให้กำลังใจ
และการไม่ไปขุดค้น
อย่างนี้จะส่งผล
ช่วยให้คนคิดทำดี

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖