ปิดหู

ปิดหูของตนไว้
มิสนใจฟังถ้อยคำ
ของเหล่าผู้อธรรม
ง่ายกว่าคิดปิดปากคน
เพราะว่าคนทุศีล
มีทุกถิ่นทุกแห่งหน
การพูดอกุศล
เป็นของคนไร้ศีลธรรม

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖