วิมังสาปัญญาญาณ

สิ่งที่คนสัทธา
ผลตามมาสองสถาน
หนึ่งจริงทุกประการ
อีกหนึ่งนั้นไม่เป็นจริง
ดังนั้นพระจอมปราชญ์
ชาญฉลาดรู้ทุกสิ่ง
จึ่งว่าอย่าได้ทิ้ง
วิมังสาปัญญาญาณ

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖