ปราชญ์ว่าศัสตราวุธ

ปราชญ์ว่าศัสตราวุธ
ฆ่ามนุษย์ให้ล้มตาย
ก็เพียงแต่ร่างกาย
ไม่อาจล้มอุดมการณ์
แต่ว่าธนาวุธ
ฆ่ามนุษย์ได้แหลกลาญ
สามารถจะสังหาร
แม้ความคิดมิตรธรรม

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖