ส่งเสริมคนทำดี

ส่งเสริมคนทำดี
ทำเท่าที่จะทำได้
แม้เพียงแค่ทำใจ
มิให้คิดริษยา
สังคมที่วุ่นวาย
และมากมายด้วยปัญหา
ย่อมเกิดพัฒนา
ความสุขสมความร่มเย็น

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๘ ม.ค. ๒๕๖๖