ปัญญาชน

ความวิบัติวุ่นวายในสังคม
ถึงล่มจมทุกข์ยากอย่างหนักหนา
เปรียบเหมือนหินฝนทองลองปัญญา
เครื่องพิสูจน์คุณค่าราคาคน
หาผู้ใดกำจัดวิบัติได้
ทั้งทำให้พัฒนาสถาผล
ผู้นั้นท่านเรียกว่าปัญญาชน
เป็นบุคคลควรคู่การบูชา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๖