มนุษญ์สูงหรือต่ำ

มนุษญ์สูงหรือต่ำ
อยู่ที่ทำชั่วหรือดี
สิ่งอื่นนอกจากนี้
ล้วนเป็นแต่แค่มายา
ชาติชั้นหรือวรรณะ
ทั้งโภคะและยศถา
ไม่อาจจะนำมา
ปิดประตูสู่อบาย

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖