ต้นไม้ยามที่มีผลดก

เหมือนต้นไม้ยามที่มีผลดก
ฝูงวิหคต่างมาอิงอาศัย
ยามหมดสิ้นทุกสิ่งทั้งกิ่งใบ
ต่างโบยบินจากไปไม่เหลียวแล
มวลมนุษย์ก็เช่นว่านี้
ประโยชน์มีก็มักมีรักแท้
ยามประโยชน์หมดไปใจปรวนแปร
ไม่เหลือแม้แต่จิตคิดถึงกัน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖