ผู้ที่บ่ายหน้ามา

ผู้ที่บ่ายหน้ามา
ขอพึ่งพาอยู่กับเรา
โดยนำเจ้านายเก่า
มาบอกเล่าความไม่ดี
นักปราชญ์ท่านห้ามไว้
อย่าคิดใช้บุคคลนี้
เพราะภัยจะเกิดมี
เหมือนนายเก่าเขานั่นแล

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ก.พ. ๒๕๖๖