เงาเมฆกับคนพาล

เงาเมฆกับคนพาล
นักปราชญ์ท่านสอนไว้ว่า
อาศัยได้พึ่งพา
ก็ชั่วคราวมิยาวนาน
ชอบทำพูดและคิด
ทุจริตเป็นประมาณ
นี้คือนิสัยพาล
ท่านสอนไว้ใช้ศึกษา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ก.พ. ๒๕๖๖