ท่านผู้เคยยิ่งใหญ่

ท่านผู้เคยยิ่งใหญ่
ไม่มีใครจะต้านทาน
ครอบครองจักรวาล
บัดนี้ท่านอยู่ที่ไหน
แผ่นดินก็ยังอยู่
บอกให้รู้และเข้าใจ
ว่าท่านมิได้ใหญ่
กว่าอำนาจมัจจุมาร

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ก.พ. ๒๕๖๖