บางอย่างหากมั่นคง

บางอย่างหากมั่นคง
ยั่งยืนยงอยู่อย่างนั้น
ไม่เปลี่ยนไม่แปรผัน
โทษของมันก็มากมี
ทารกคลอดออกมา
ถ้าหากว่าอยู่คงที่
ไม่โตขึ้นสักที
คงไม่มีใครต้องการ

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖