พระว่ามวลมนุษย์

พระว่ามวลมนุษย์
บริสุทธิ์ด้วยปปัญญา
รู้คิดรู้พิจารณา
รู้สัทธาแต่ความจริง
สิ่งใดไร้สาระ
รู้สละรู้ละทิ้ง
เพียรทำแต่ในสิ่ง
มีอยู่จริง ด้วยปัญญา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๑ ก.พ. ๒๕๖๖