ชีวิตคล้ายละคร

ชีวิตคนดูไปคล้ายละคร
ที่ต้องฟ้อนต้องรำไปตามบท
อันมีทั้งสุขสันต์ทั้งรันทด
ถูกกำหนดให้แสร้งแสดงไป
ต่างเต้นแร้งเต้นกาทำท่าทาง
ทุก ๆ อย่างตามบทกำหนดไว้
ว่าเป็นคนชั่วช้ามหาภัย
หรือมั่นในศีลธรรมคุณความดี
ครั้นละครชีวิตถูกปิดฉาก
ทุกคนต้องลาจากโลกใบนี้
อันเปรียบเป็นเช่นดั่งกับเวที
คงเหลือแต่ชั่วดีที่ทำมา
ทำชั่วหลังตัวตายวายสังขาร
แม้วงศ์วานหลานลูกพลอยถูกด่า
ทำดีหลังตัวตายวายชีวา
ชาวประชายังซึ้งคิดถึงคุณ

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๒ ก.พ. ๒๕๖๖