ความเพียร

ความเพียรที่ประกอบ
ในทางชอบและถูกธรรม
พระว่าเป็นเหตุนำ
ซึ่งความสุขทุกประการ
และว่าอุปสรรค
จะเป็นยักษ์หรือหมู่มาร
ไม่อาจจะต้านทาน
หรือต่อสู้ผู้พากเพียร

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖