มนุษย์มีชั่วดี

มนุษย์ท่านว่าไว้
ไม่มีใครดีถ้วนทั่ว
ไม่มีใครจะชั่ว
จนหาดีบ้างมิได้
ทุกคนมีชั่วดี
ทั้งสองนี้ปะปนไป
แต่ผู้เป็นเวไนย
ชอบรับฟังทั้งติชม

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖