ในทุก ๆ ก้าวย่างทางชีวิต

ในทุก ๆ ก้าวย่างทางชีวิต
ล้วนลิขิตจากกรรมแต่ยามหลัง
ทุกช่วงแห่งวันวัยไม่จีรัง
ทั้งสมหวังทั้งพลั้งพลาดอาจจะเจอ

เปรียบชีวิตเหมือนเรือเร่ทะเลกว้าง
จุดหมายทางไม่แน่แปรเสมอ
อนิจจังทั้งนั้นทั้งฉันเธอ
หากใครเผลอประมาทอาจอับปาง

สติเป็นหางเสือเรือชีวิต
ช่วยชี้ทิศเตือนภัยได้ทุกอย่าง
พาชีวิตนำส่งตรงทิศทาง
ให้ก้าวย่างไปสู่ประตูชัย

อัปปะมาโท อะมะตัง ปะทัง
พระสอนสั่งโปรดทำตามขานไข
ใช้สติเป็นธรรมกำกับใจ
จักปลอดภัยไกลห่างทางระทม

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖