ลิโป้ผู้อกตัญญู

ลิโป้ผู้เกรียงไกร
แต่นิสัยอกตัญญู
ทำร้ายแม้แต่ผู้
เคยอุ้มชูตัวเขามา
แม้คิดทำงานใหญ่
แต่ก็ไม่ได้ก้าวหน้า
สุดท้ายมาถูกฆ่า
เพราะผลงานอกตัญญู