ผู้คิดจะเป็นใหญ่

ผู้คิดจะเป็นใหญ่
ท่านสอนไว้แต่โบราณ
อย่างน้อยต้องทำงาน
สามประการให้เกิดผล
อุ้มชูผู้ต้อยต่ำ
กล้าปราบปรามทรชน
และช่วยคุ้มครองคน
ที่เขาทำคุณความดี

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖