ผู้จากบ้านเก่าไป

ผู้จากบ้านเก่าไป
อยู่ที่ไหนก็ตามที
นำเอาแต่ความดี
ของบ้านเก่าไปเล่าขาน
ท่านว่าบุคคลนี้
ย่อมมากมีคนต้องการ
อยากได้ไว้ร่วมงาน
เพระเขานั้นกตัญญู

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๖