ลาภ ยศ และสรรเสริญ

ลาภ ยศ และสรรเสริญ
มีเจริญและเสื่อมได้
คำนี้พระสอนไว้
เพื่อเตือนให้คิดถึงธรรม
ไม่เหลิงเมื่อยามได้
ไม่ตรอมใจยามตกต่ำ
ไม่คิดทำบาปกรรม
เพื่อจะได้ไว้ครอบครอง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖