ไม่ต่างอะไรไปจากเรา

เวลาที่ทำแก่เขา
กับที่เราถูกเขาทำ
สุข-ทุกข์หรือเจ็บช้ำ
อย่าปล่อยมันให้ผ่าไป
อย่างไหนเราได้สุข
อย่างไหนทุกข์โปรดจำไว้
คนอื่นก็คงไม่
ต่างอะไรไปจากเรา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖