สูงต่ำในมนุษย์

ความสูงต่ำในมนุษย์สุดแต่กรรม
ที่ตนทำเอาไว้มาให้ผล
เหมือนขุดบ่อก่อกำแพงแห่งบุคคล
ทำให้ตนสูงต่ำตามผลงาน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖