กระจกเครื่องส่องหน้า

กระจกเครื่องส่องหน้า
จำต้องหาเอาไว้ใช้
เพราะตาแม้อยู่ใกล้
ก็มองไม่เห็นหน้าเรา
บุคคลผู้เห็นต่าง
เปรียบเหมือนอย่างกระจกเงา
บางครั้งต้องใช้เขา
ช่วยเตือนจิตสะกิดใจ

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๓ ก.พ. ๒๕๖๖