การแตกสามัคคี

การแตกสามัคคี
อันเกิดมีแก่ศัตรู
นักรบมือชั้นครู
เขาเชิดชูและใช้กัน
ท่านว่าผลประโยชน์
คนชั่วโฉดมักยึดมั่น
โดยเห็นว่าสำคัญ
และมีค่ากว่าสิ่งใด

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๖