ฝากเนื้อไว้กับเสือ

ฝากเนื้อไว้กับเสือ
โดยหลงเชื่อว่าปลอดภัย
โบราณท่านว่าห้ามไว้
ว่าอย่าได้ทำอย่างนั้น
อำนาจที่มอบให้
คนอยากใหญ่ก็เหมือนกัน
ความสุขที่คิดฝัน
ยากจะเหลือเพื่อสังคม

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๖